Graduate School of Education
The University of Tokyo


Japanese | English

Okada Laboratory Members

Research Fellows


Daichi SHIMIZU (Assistant Professor)
Hiroyuki NOGUCHI (Research Associate)
Yuko NAKANO (Research Associate)
Shijun WANG(Project Researcher)

Staff


Emiri UCHIYAMA (Academic Support Staff)

Graduate Students


Yuriko TAKADA (Sapporo Otani University)
Minami KOTO
Kazuki MATSUMOTO
Yosuke SUGIHARA
Yusuke IWAI
Jingyan SUN
Yuki NYU
Ibuki YOMOGIDA
Yusuke NAKASHMA
Nana MATSUO
Yuka HAYASHI
Shunsuke KITAMURA
Kenichi NONAKA
Yui HATAKEDA
Yuka SASAKI
Linfan SHI

Former Students


Kyoko SAKAI
Takashi SHIMOKIDO(Kagoshima University)
Mitsuyo FUSE(Meisei University)
Yasunori YAMANOUCHI(Tohoku University)
Sawako YOKOCHI (Tokyo Future University)
Kentaro ISHIBASHI
Akihide MIZUTANI
Minako KIMURA (Meijo University)
Yui SENO (Aichi Prefectural University)
Fumio KOBAYASHI
Takako MIYAZAWA
Takumitsu AGATA (Chiba University)
Jude LECLERC (University of Montreal)
Shin YI
Takuto HATANO
Tomohiro SHINODA
Kakeru SHIMIZU
Satoru SUGIMOTO
Sayuri MITSUHASHI (Saitama University)
Yasuhiro YAMAMOTO (Kyoto University)
Ryota NOMURALinkIcon (Waseda University)
Shujiro KISHIMOTO
Chiaki ISHIGURO (Tamagawa University)
Mai MIYATA
Kana YONEYAMA
Hiroko SUNAGA (Kyoto Seika University)
Kikuko TAKAGI (University of Tokyo)
Michiro EGUCHI(Designer, ELLIPSE GUIDELinkIcon)
Akira KUDO
Yasuaki KAMEOKA
Lim JISOO